ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಎದೆಗಾರಿಕೆ

ವಿಕ್ಷನರಿದಿಂದ

ಕನ್ನಡ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ನಾಮಪದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಎದೆಗಾರಿಕೆ

  1. ಧೈರ್ಯ,ಛಾತಿ,ಕೆಚ್ಚುಬ್ದ , ದಾ‌ಷ್ಟೀಕ
    __________________

ಅನುವಾದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ನಾಮಪದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಎದೆಗಾರಿಕೆ

  1. _____________________

ಅನುವಾದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ನಾಮಪದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಎದೆಗಾರಿಕೆ

  1. ಅವನೆದುರು ನಿಂತು ಮಾತನಾಡುವ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಇವನಿ ಗಿಲ್ಲ

ಅನುವಾದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ನಾಮಪದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಎದೆಗಾರಿಕೆ

  1. _______________________

ಅನುವಾದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ನಾಮಪದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಎದೆಗಾರಿಕೆ

  1. ________________

ಅನುವಾದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ನಾಮಪದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಎದೆಗಾರಿಕೆ

  1. ______________________

ಅನುವಾದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]