ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಎದುರುಗೊಳ್ಳು

ವಿಕ್ಷನರಿದಿಂದ

ಕನ್ನಡ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಎದುರುಗೊಳ್ಳು

  1. ಬಂದವರನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ?

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಎದುರುಗೊಳ್ಳು

  1. ಅವರನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ನೀವೇ ಹೋಗಬೇಕು

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಎದುರುಗೊಳ್ಳು

  1. _________________

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಎದುರುಗೊಳ್ಳು

  1. ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ

ಅನುವಾದ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]