ಆಧುನಿಕ ಗದ್ಯಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ

ವಿಕ್ಷನರಿ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಸಾಕ್ಶರತೆ ಎನ್ದರೆನು ಅದರ ಪ್ರಛರದ ಕುರಿತು ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈ ಗೊಲ್ಲಬೆಕು