ಅರುವತ್ತು ಸಂವತ್ಸರಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೆಯ ಸಂವತ್ಸರದ ಹೆಸರು

ವಿಕ್ಷನರಿ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

📅📆📅📆📅📆📅📆📅📆 🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉

ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ವರ್ಷವನ್ನು ಥಟ್ಟನೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಪಂಚಾಂಗ ರೀತ್ಯಾ ಹುಟ್ಟಿದ 60 ಸಂವತ್ಸರದ ಹೆಸರು ಹೇಳಲು ಮಾತ್ರ ತಡಕಾಡುತ್ತೇವೆ . ಇಗೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟಿದ ವರ್ಷ ಯಾವ ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿದೆಯೆಂಬ ವಿವರ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಡಿ.

 • ( 1867, 1927,1987,)*: ಪ್ರಭವ
 • (1868,1928,1988)*: ವಿಭವ
 • (1869,1929,1989)*: ಶುಕ್ಲ
 • (1870,1930,1990)*: ಪ್ರಮೋದೂತ
 • (1871,1931, 1991)*: ಪ್ರಜೋತ್ಪತ್ತಿ
 • (1872,1932,1992)*: ಅಂಗೀರಸ
 • (1873,1933,1993)*: ಶ್ರೀಮುಖ
 • (1874,1934,1994)*: ಭಾವ
 • (1875,1935,1995)*:ಯುವ
 • (1876,1936,1996)*: ధాత
 • (1877,1937,1997)*: ಈಶ್ವರ
 • (1878,1938,1998)*: ಬಹುಧಾನ್ಯ
 • (1879,1939,1999)*: ಪ್ರಮಾದಿ
 • (1880,1940,2000)*: ವಿಕ್ರಮ
 • (1881,1941,2001)*: ವೃಷ
 • (1882,1942,2002)*: ಚಿತ್ರಭಾನು
 • (1883,1943,2003)*: ಸ್ವಭಾನು
 • (1884,1944,2004)*: ತಾರಣ
 • (1885,1945,2005)*: ಪಾರ್ಥಿವ
 • (1886,1946,2006)*: ವ್ಯಯ
 • (1887,1947,2007)*: ಸರ್ವಜಿತ್
 • (1888,1948,2008)*:ಸರ್ವಧಾರಿ
 • (1889,1949,2009)*: ವಿರೋಧಿ
 • (1890,1950,2010)*: ವಿಕೃತಿ
 • (1891,1951,2011)*: ಖರ
 • (1892,1952,2012)*: ನಂದನ
 • (1893,1953,2013)*: ವಿಜಯ
 • (1894,1954,2014)*: ಜಯ
 • (1895,1955,2015)*: ಮನ್ಮಥ
 • (1896,1956,2016)*: ದುರ್ಮುಖಿ
 • (1897,1957,2017)*: ಹೇವಿಳಂಬಿ
 • (1898,1958,2018)*: ವಿಳಂಬಿ
 • (1899,1959,2019)*: ವಿಕಾರಿ
 • (1900,1960,2020)*: ಶಾರ್ವರಿ
 • (1901,1961,2021)*: ಪ್ಲವ
 • (1902,1962,2022)*: ಶುಭಕೃತ
 • (1903,1963,2023)*: ಶೋಭಕೃತ
 • (1904,1964,2024)*: ಕ್ರೋಧಿ
 • (1905,1965,2025)*: ವಿಶ್ವಾವಸು
 • (1906,1966,2026)*: ಪರಾಭವ
 • (1907,1967,2027)*: ಪ್ಲವಂಗ
 • (1908,1968,2028)*: ಕೀಲಕ
 • (1909,1969,2029)*: ಸೌಮ್ಯ
 • (1910,1970,2030)*: ಸಾಧಾರಣ
 • (1911,1971,2031)*: ವಿರೋಧಿಕೃತ
 • (1912,1972,2032)*: ಪರಿಧಾವಿ
 • (1913,1973,2033)*: ಪ್ರಮಾದ
 • (1914,1974,2034)*: ಆನಂದ
 • (1915,1975,2035)*: ರಾಕ್ಷಸ
 • (1916,1976,2036)*: ನಳ
 • (1917,1977,2037)*: ಪಿಂಗಳ
 • (1918,1978,2038)*: ಕಾಳಯುಕ್ತಿ
 • (1919,1979,2039)*: ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಿ
 • (1920,1980,2040)*: ರೌದ್ರಿ
 • (1921,1981,2041)*: ದುರ್ಮತಿ
 • (1922,1982,2042)*: ದುಂದುಭಿ
 • (1923,1983,2043)*: ರುಧಿರೋದ್ಗಾರಿ
 • (1924,1984,2044)*: ರಕ್ತಾಕ್ಷಿ
 • (1925,1985,2045)*: ಕ್ರೋಧನ
 • (1926,1986,2046)*: ಅಕ್ಷಯ

ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.

 • Don't see alone, pass it to all friends and relatives.*

🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉