ಅರಿವು

From ವಿಕ್ಷನರಿ
Jump to navigation Jump to search

ಕನ್ನಡ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಅರಿವು

 1. ಜಾಣ್ಮೆ,ಅರಿವು
  ________________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಅರಿವು

 1. __________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಅರಿವು

 1. __________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಅರಿವು

 1. __________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಅರಿವು

 1. __________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಅರಿವು

 1. _________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಅರಿವು

 1. _________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಅರಿವು

 1. ಅರಿವುಗೆಡು

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಅರಿವು

 1. ____________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಅರಿವು

 1. ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಉಳಿದಿಲ್ಲ

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಅರಿವು

 1. _________________

ಅನುವಾದ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಅರಿವು

 1. ತ್ರಿಪುಟ ತ್ರಯ,ಜ್ಞಾನ
  ______________

ಅನುವಾದ[edit]

ಅರಿವು (ದೇ) ೧ ತಿಳಿವಳಿಕೆ, ಜ್ಞಾನ ೨ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಎಚ್ಚರ