ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕತೆ

ವಿಕ್ಷನರಿ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಥವಾ 'spirituality', ಎಂದರೆ - ಆತ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತ ವಿಚಾರ ಎಂಬರ್ಥ ಮೂಡುತ್ತದೆ.


ಬಳಕೆ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]