ಅತೋಭ್ರಷ್ಟ ತತೋಭ್ರಷ್ಟನಾಗು

ವಿಕ್ಷನರಿ ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು