ಅಂಗ ಸವ್ಷ್ಟವವುಳ್ಳ

ವಿಕ್ಷನರಿ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಈ ಪುಟವನ್ನು ಅಳಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಗುರುತುಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಕನ್ನಡ[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಅಂಗ ಸವ್ಷ್ಟವವುಳ್ಳ

ಅಂಗ ಸೌಷ್ಟವವುಳ್ಳ