ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪುಟಗಳು

Jump to navigation Jump to search

List of non-existing pages with the most links to them, excluding pages which only have redirects linking to them. For a list of non-existent pages that have redirects linking to them, see the list of broken redirects.

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿ cache ಆಗಿರುವುದು, ಮತ್ತು ಇದರ ಕೊನೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುವುದು ೦೨:೨೫, ೨೬ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೨೦. ಹೆಚ್ಚಂದರೆ ೫,೦೦೦ results are cacheನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದು

Updates for this page are running twice a month.

Showing below up to ೫೦ results in range # to #೫೦.

ವೀಕ್ಷಿಸು (ಹಿಂದಿನ ೫೦ | ಮುಂದಿನ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

 1. ವಿಶ್ವದ ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದು‏‎ (೩೭೯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 2. ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸಸ್ಯ‏‎ (೨೧೬ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 3. ಒಂದು ಊರಿನ ಹೆಸರು‏‎ (೧೮೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 4. ಒಬ್ಬಾತನ ಹೆಸರು‏‎ (೧೭೧ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 5. ಒಂದು ಜಾನಪದ ದೇವತೆಯ ಹೆಸರು‏‎ (೧೬೧ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 6. ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮರ‏‎ (೧೧೦ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 7. ಮರಕುಟುಕ‏‎ (೬೩ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 8. ಅರುವತ್ತು ಮೂರು ದೇವವಿಮಾನ ಅಥವಾ ಇಂದ್ರಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು‏‎ (೬೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 9. ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು‏‎ (೫೬ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 10. ಕುರ್ಚಿ‏‎ (೫೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 11. ಸೌದೆ‏‎ (೫೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 12. ಇಂಡೊಯುರೋಪಿಯನ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಭಾಷೆ‏‎ (೫೧ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 13. ಮೊಣಕೈ‏‎ (೪೯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 14. ಪುಸ್ತಕ‏‎ (೪೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 15. ಬಡಗು‏‎ (೪೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 16. ಮರ‏‎ (೪೭ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 17. ಚರ್ಮ‏‎ (೪೬ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 18. ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು‏‎ (೪೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 19. ಒಂದು ಬಗೆಯ ಹುಲ್ಲು‏‎ (೪೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 20. ಹಕ್ಕಿ‏‎ (೪೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 21. Wiktionary:ಬೆಬೆಲ್‏‎ (೪೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 22. ಕಡಲು‏‎ (೩೯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 23. ಕೈ‏‎ (೩೯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 24. ಕತ್ತು‏‎ (೩೭ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 25. ಚಿರತೆ‏‎ (೩೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 26. ಒಂದು ಬಗೆಯ ಗಿಡ‏‎ (೩೩ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 27. ಒಂದು ಬಗೆಯ ಹಕ್ಕಿ‏‎ (೩೧ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 28. ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಮರ‏‎ (೩೦ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 29. ಒಂದು ಬಗೆಯ ತೆರಿಗೆ‏‎ (೩೦ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 30. ದಾಸವಾಳ‏‎ (೩೦ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 31. ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು‏‎ (೨೯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 32. ವರ್ಗ:ಬೆಬೆಲ್-ಭಾಷೆಗೆ ಅನುಸಾರ ಬಳಕೆದಾರರು‏‎ (೨೫ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 33. ಒಂದು ಅನುಕರಣಾವ್ಯಯ‏‎ (೨೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 34. ಒಂದು ನಾಡಿನ ಹೆಸರು‏‎ (೨೪ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 35. ವರ್ಗ:Babel - Users by language‏‎ (೨೨ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 36. ಒಂದು ರಾಗದ ಹೆಸರು‏‎ (೨೧ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 37. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ದೈವದ ಹೆಸರು‏‎ (೨೧ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 38. ನೆಲ ಅಗೆಯಲು ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣ.‏‎ (೨೧ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 39. ನೆಲವನ್ನು ಉಳಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧನ‏‎ (೨೧ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 40. ಒಬ್ಬಾಕೆಯ ಹೆಸರು‏‎ (೧೯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 41. ದಶ ವಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು‏‎ (೧೯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 42. ಬಾಗಿದ, ಒಳ ಅಂಚಿನಲಲ್ಲಿ ಹರಿತವುಳ್ಳ ಕತ್ತಿ‏‎ (೧೯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 43. Hindu god with elephant head, son of lord Shiva‏‎ (೧೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 44. englishword‏‎ (೧೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 45. ಒಂದು ಬಗೆಯ ಔಷಧೀಸಸ್ಯ‏‎ (೧೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 46. ಮಹಾಭಾರತದ ಅಷ್ಟಾದಶ/ಹದಿನೆಂಟು ಪರ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು‏‎ (೧೮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 47. ಒಂದು ಗಿಡದ ಹೆಸರು‏‎ (೧೭ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 48. ಒಂದು ಬಗೆಯ ಚರ್ಮವಾದ್ಯ‏‎ (೧೬ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 49. ಒಂದು ಬಗೆಯ ಪಕ್ಷಿ‏‎ (೧೬ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)
 50. ಒಂದು ಬಗೆಯ ಬಳ್ಳಿ‏‎ (೧೬ ಸಂಪರ್ಕಗಳು)

ವೀಕ್ಷಿಸು (ಹಿಂದಿನ ೫೦ | ಮುಂದಿನ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

"https://kn.wiktionary.org/wiki/ವಿಶೇಷ:WantedPages" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ