ಬೇಕಾಗಿರುವ ವರ್ಗಗಳು

Jump to navigation Jump to search

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿ cache ಆಗಿರುವುದು, ಮತ್ತು ಇದರ ಕೊನೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುವುದು ೧೭:೫೬, ೨೮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೨೦೨೦. ಹೆಚ್ಚಂದರೆ ೫,೦೦೦ results are cacheನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದು

Showing below up to ೫೦ results in range # to #೫೦.

ವೀಕ್ಷಿಸು (ಹಿಂದಿನ ೫೦ | ಮುಂದಿನ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

 1. ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣಗಳು‏‎ (೫೭೭ ಸದಸ್ಯರು)
 2. ತೆಲುಗು ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೩೨೫ ಸದಸ್ಯರು)
 3. ಬಲ್ಗೇರಿಯನ್ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೩೨೩ ಸದಸ್ಯರು)
 4. ಗ್ರೀಕ್ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೩೨೧ ಸದಸ್ಯರು)
 5. ಗುಜರಾತಿ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೩೨೦ ಸದಸ್ಯರು)
 6. ತಮಿಳು ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೩೨೦ ಸದಸ್ಯರು)
 7. ಅರ್ಮೇನಿಯನ್ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೩೧೮ ಸದಸ್ಯರು)
 8. ಟ್ಯಾಗಲಾಗ್ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೩೧೬ ಸದಸ್ಯರು)
 9. ಚೀನಿ (ವಾಡಿಕೆಯ) ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೩೧೫ ಸದಸ್ಯರು)
 10. ಹಿಂದಿ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೩೧೫ ಸದಸ್ಯರು)
 11. ತುರ್ಕಿ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೩೧೪ ಸದಸ್ಯರು)
 12. ಲ್ಯಾಟ್ವಿಯನ್ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೩೧೩ ಸದಸ್ಯರು)
 13. ಹಂಗೇರಿಯನ್ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೩೧೩ ಸದಸ್ಯರು)
 14. ಬೆಲಾರಸಿಯನ್ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೩೧೨ ಸದಸ್ಯರು)
 15. ಕೊರಿಯನ್ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೩೧೦ ಸದಸ್ಯರು)
 16. ಬಂಗಾಳಿ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೩೧೦ ಸದಸ್ಯರು)
 17. ಥಾಯ್ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೩೦೮ ಸದಸ್ಯರು)
 18. ಯಿಡ್ಡಿಶ್ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೩೦೫ ಸದಸ್ಯರು)
 19. ಉರ್ದು ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೩೦೪ ಸದಸ್ಯರು)
 20. ಫಿನ್ನಿಶ್ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೩೦೪ ಸದಸ್ಯರು)
 21. ಲಿದುವೇನಿಯನ್ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೩೦೩ ಸದಸ್ಯರು)
 22. ಕ್ಯಾಟಲನ್ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೩೦೨ ಸದಸ್ಯರು)
 23. ಹೀಬ್ರೂ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೩೦೨ ಸದಸ್ಯರು)
 24. ಪೋಲಿಶ್ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೨೯೩ ಸದಸ್ಯರು)
 25. ಸ್ಲೋವಕ್ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೨೯೧ ಸದಸ್ಯರು)
 26. ಇಂಡೋನೇಶಿಯನ್ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೨೮೭ ಸದಸ್ಯರು)
 27. ಅರಬ್ಬಿ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೨೮೬ ಸದಸ್ಯರು)
 28. ಅಲ್ಬೇನಿಯನ್ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೨೮೬ ಸದಸ್ಯರು)
 29. ಪಾರಸಿ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೨೮೪ ಸದಸ್ಯರು)
 30. ಈಸ್ಟೋನಿಯನ್ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೨೮೨ ಸದಸ್ಯರು)
 31. ವಿಯೆಟ್ನಾಮಿ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೨೭೮ ಸದಸ್ಯರು)
 32. ರೊಮೇನಿಯನ್ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೨೭೬ ಸದಸ್ಯರು)
 33. ಜರ್ಮನ್ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೨೬೩ ಸದಸ್ಯರು)
 34. ಅಜ಼ರ್ಬಯ್ಜಾನಿ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೨೬೨ ಸದಸ್ಯರು)
 35. ಗ್ಯಾಲೀಶಿಯನ್ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೨೬೧ ಸದಸ್ಯರು)
 36. ಸರ್ಬಿಯನ್ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೨೬೧ ಸದಸ್ಯರು)
 37. ನಾರ್ವೀಜಿಯನ್ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೨೫೯ ಸದಸ್ಯರು)
 38. ಫ್ರೆಂಚ್ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೨೫೬ ಸದಸ್ಯರು)
 39. ಜಪಾನಿ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೨೫೫ ಸದಸ್ಯರು)
 40. ಇಟಾಲಿಯನ್ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೨೫೧ ಸದಸ್ಯರು)
 41. ಐರಿಶ್ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೨೩೯ ಸದಸ್ಯರು)
 42. ಎಸ್ಪರ್ಯಾಂಟೊ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೨೩೨ ಸದಸ್ಯರು)
 43. ಹೇಟಿಯ ಕ್ರಿಯೋಲ್ ನುಡಿ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೨೩೧ ಸದಸ್ಯರು)
 44. ಕ್ರೊಯೇಶಿಯನ್ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೨೩೦ ಸದಸ್ಯರು)
 45. ಸ್ವಾಹೀಲಿ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೨೨೮ ಸದಸ್ಯರು)
 46. ಜಾರ್ಜಿಯನ್ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೨೨೦ ಸದಸ್ಯರು)
 47. ನಾಮಪದ ಪದಗಳು‏‎ (೨೧೫ ಸದಸ್ಯರು)
 48. ರಶ್ಶಿಯನ್ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೨೧೫ ಸದಸ್ಯರು)
 49. ಯೂಕ್ರೇನಿಯನ್ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೨೧೨ ಸದಸ್ಯರು)
 50. ವೆಲ್ಶ್ ನುಡಿಯ ಪದಗಳು‏‎ (೨೧೨ ಸದಸ್ಯರು)

ವೀಕ್ಷಿಸು (ಹಿಂದಿನ ೫೦ | ಮುಂದಿನ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

"https://kn.wiktionary.org/wiki/ವಿಶೇಷ:WantedCategories" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ