ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವು ಪುಟಗಳು

Jump to navigation Jump to search

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿ cache ಆಗಿರುವುದು, ಮತ್ತು ಇದರ ಕೊನೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರುವುದು ೦೧:೨೬, ೨೫ ನವೆಂಬರ್ ೨೦೧೯. ಹೆಚ್ಚಂದರೆ ೫,೦೦೦ results are cacheನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದು

Updates for this page are running twice a month.

Showing below up to ೫೦ results in range # to #೫೦.

ವೀಕ್ಷಿಸು (ಹಿಂದಿನ ೫೦ | ಮುಂದಿನ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

 1. ಸಮಾನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳ ನಿಘಂಟು‏‎ (೧೮೮ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 2. ಪದದ ಅರ್ಥ‏‎ (೧೩೮ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 3. ಮುಖ್ಯ ಪುಟ‏‎ (೯೭ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 4. moon‏‎ (೫೮ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 5. water‏‎ (೫೪ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 6. fear‏‎ (೫೩ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 7. ತಡೆ‏‎ (೫೨ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 8. love‏‎ (೫೨ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 9. man‏‎ (೫೦ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 10. cheat‏‎ (೫೦ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 11. air‏‎ (೪೯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 12. sun‏‎ (೪೯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 13. bed‏‎ (೪೮ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 14. evening‏‎ (೪೮ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 15. ಒಲವು‏‎ (೪೭ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 16. join‏‎ (೪೭ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 17. cat‏‎ (೪೭ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 18. branch‏‎ (೪೬ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 19. dog‏‎ (೪೬ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 20. ಬಗೆ‏‎ (೪೬ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 21. eye‏‎ (೪೬ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 22. home‏‎ (೪೬ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 23. book‏‎ (೪೬ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 24. increase‏‎ (೪೫ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 25. brother‏‎ (೪೫ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 26. banana‏‎ (೪೫ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 27. mother‏‎ (೪೪ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 28. answer‏‎ (೪೪ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 29. sand‏‎ (೪೪ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 30. ಕಟ್ಟು‏‎ (೪೪ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 31. snake‏‎ (೪೩ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 32. wheel‏‎ (೪೩ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 33. play‏‎ (೪೩ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 34. pan‏‎ (೪೩ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 35. bat‏‎ (೪೩ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 36. house‏‎ (೪೩ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 37. village‏‎ (೪೩ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 38. coward‏‎ (೪೩ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 39. dry‏‎ (೪೨ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 40. courage‏‎ (೪೨ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 41. king‏‎ (೪೨ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 42. ear‏‎ (೪೨ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 43. rice‏‎ (೪೨ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 44. destroy‏‎ (೪೨ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 45. work‏‎ (೪೨ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 46. mud‏‎ (೪೨ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 47. tree‏‎ (೪೧ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 48. hair‏‎ (೪೧ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 49. basket‏‎ (೪೧ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)
 50. kill‏‎ (೪೧ ಬದಲಾವಣೆಗಳು)

ವೀಕ್ಷಿಸು (ಹಿಂದಿನ ೫೦ | ಮುಂದಿನ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

"https://kn.wiktionary.org/wiki/ವಿಶೇಷ:MostRevisions" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ