ಉದ್ದನೆಯ ಪುಟಗಳು

Jump to navigation Jump to search

Showing below up to ೫೦ results in range # to #೫೦.

ವೀಕ್ಷಿಸು (ಹಿಂದಿನ ೫೦ | ಮುಂದಿನ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

 1. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ದಂಡ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆ ‎[೩೯,೯೭೧ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 2. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಕಾಡುಮಲ್ಲಿಗೆ ‎[೧೫,೮೩೨ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 3. (ಇತಿಹಾಸ) ‎วิเคราะห์บอลวันนี้ ‎[೧೪,೪೯೬ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 4. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಹೇಮಾವತಿ ‎[೧೩,೭೬೩ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 5. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಆನೆಕಾಲು ರೋಗ ‎[೧೧,೨೦೫ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 6. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಸಮವಸರಣ ‎[೧೦,೪೬೭ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 7. (ಇತಿಹಾಸ) ‎Main Page Tentative ‎[೯,೮೧೩ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 8. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಒಲವು ‎[೭,೬೨೫ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 9. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಕಟ್ಟು ‎[೬,೮೦೪ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 10. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಮಜ್ಜಿಗೆ ‎[೬,೫೩೦ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 11. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಸಂಘಟನೆ ‎[೬,೦೪೬ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 12. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಬಸದಿ ‎[೫,೯೦೧ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 13. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಬಗೆ ‎[೫,೫೫೯ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 14. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ತಡೆ ‎[೫,೩೩೦ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 15. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಹೊರೆ ‎[೫,೨೮೫ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 16. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ತಿಳಿ ‎[೫,೧೦೭ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 17. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಹುರುಳು ‎[೫,೦೪೨ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 18. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಹಾರಿಗೆ ಬಸದಿ ‎[೫,೦೨೧ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 19. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳು ‎[೪,೮೯೮ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 20. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಮುಟ್ಟು ‎[೪,೮೧೯ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 21. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ನೆರೆ ‎[೪,೬೯೨ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 22. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಕೆಲಸ ‎[೪,೬೪೩ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 23. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ತುಂಬು ‎[೪,೬೨೪ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 24. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಗಟ್ಟಿ ‎[೪,೫೮೦ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 25. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಸರಿ ‎[೪,೪೮೦ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 26. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ತಟ್ಟು ‎[೪,೩೨೫ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 27. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಮುರಿ ‎[೪,೨೫೦ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 28. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಕೀಲಾರ ‎[೪,೨೩೫ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 29. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಸುತ್ತು ‎[೪,೨೦೫ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 30. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಬಿಡು ‎[೪,೧೬೫ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 31. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ‎[೪,೧೪೦ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 32. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೊತ್ಸ್ವವ ‎[೪,೦೯೪ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 33. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಗೊಲ್ಲ ‎[೪,೦೬೩ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 34. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ನಿರ್ವಾಹಕರು ‎[೪,೦೧೭ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 35. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಕೊರೆ ‎[೩,೯೯೧ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 36. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಗುರುತು ‎[೩,೯೩೫ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 37. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಕರೆ ‎[೩,೯೦೩ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 38. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಬೇಡಿಕೆ ‎[೩,೮೯೭ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 39. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಬಳಸು ‎[೩,೮೩೭ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 40. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಬೀಸು ‎[೩,೮೩೩ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 41. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಸೆಳೆ ‎[೩,೮೨೮ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 42. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ತೊಡಗು ‎[೩,೭೯೮ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 43. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ನೆಲೆ ‎[೩,೭೬೨ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 44. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಕಡಿ ‎[೩,೭೪೨ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 45. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ತಕ್ಕ ‎[೩,೭೨೦ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 46. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಅಟ್ಟು ‎[೩,೭೦೨ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 47. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಬಯಲು ‎[೩,೬೫೩ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 48. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಸಲ್ಲು ‎[೩,೬೨೭ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 49. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಬಲಿ ‎[೩,೫೭೨ ಬೈಟ್‍ಗಳು]
 50. (ಇತಿಹಾಸ) ‎ಆರು ‎[೩,೫೬೦ ಬೈಟ್‍ಗಳು]

ವೀಕ್ಷಿಸು (ಹಿಂದಿನ ೫೦ | ಮುಂದಿನ ೫೦) (೨೦ | ೫೦ | ೧೦೦ | ೨೫೦ | ೫೦೦)

"https://kn.wiktionary.org/wiki/ವಿಶೇಷ:LongPages" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ