ವರ್ಗ ಚರ್ಚೆ:ಕನ್ನಡದ ಬೇರಿನ ಪದಗಳು

ವಿಕ್ಷನರಿ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಆವೆಸೊಮ್ ವೊರ್ಕ್ ಇ ಲಿಕೆ ಇತ್ ಇ ಲಿಕೆ ಇತ್ .. ಬಸ್ ತ್ರನ್ಸ್ಲತಿಒನ್ ಅನ್ದ್ ಬದ್ ತೆಛ್ನೊಲೊಗ್ಯ್