ಮಂಕು ಕವಿಸುವ ಅಸ್ತ್ರಗಳು

From ವಿಕ್ಷನರಿ
Jump to navigation Jump to search

ಕನ್ನಡ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಮಂಕು ಕವಿಸುವ ಅಸ್ತ್ರಗಳು

  1. ಮಂಕು ಕವಿಸುವ ಅಸ್ತ್ರ ಪದದ ಹಲವೆಣಿಕೆಯ ರೂಪ