ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬೇಕಾಗಿರುವ

ವಿಕ್ಷನರಿದಿಂದ

ಕನ್ನಡ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಗುಣಪದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಬೇಕಾಗಿರುವ

  1. ಬಿಡಲಾಗದ,ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗದ
    _______________________

ಅನುವಾದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಗುಣಪದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಬೇಕಾಗಿರುವ

  1. ______________________

ಅನುವಾದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಗುಣಪದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಬೇಕಾಗಿರುವ

  1. ___________________

ಅನುವಾದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಗುಣಪದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಬೇಕಾಗಿರುವ

  1. ___________________

ಅನುವಾದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಗುಣಪದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಬೇಕಾಗಿರುವ

  1. ___________________

ಅನುವಾದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]