ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ

ವಿಕ್ಷನರಿದಿಂದ

ಕನ್ನಡ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಗುಣಪದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ

  1. ಬದುಕಿರುವ
    ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನುಡಿ

ಅನುವಾದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಗುಣಪದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ

  1. _______________________

ಅನುವಾದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಗುಣಪದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ

  1. _______________________

ಅನುವಾದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಗುಣಪದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ

  1. ______________

ಅನುವಾದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಗುಣಪದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ

  1. _________________

ಅನುವಾದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]