ಪರಿಬರ್ಹ

From ವಿಕ್ಷನರಿ
Jump to navigation Jump to search

ಕನ್ನಡ[edit]

ನಾಮಪದ[edit]

ಪರಿಬರ್ಹ

  1. ಉಪಕರಣ,ಸಲಕರಣೆ
  2. ರಾಜಲಾಂಛನ,ರಾಜಚಿಹ್ನೆ
  3. ಸೇವಕಜನ,ಪರಿಜನ
    ______________

ಅನುವಾದ[edit]

  • English: [[ ]], en: