ಒಂದು ಗಂಡು ದೇವರ ಹೆಸರು

ವಿಕ್ಷನರಿ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ಹಣಮಂತ ಸಕಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಏಕೈಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ದೇವರು