ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಎಚ್ಚರಿಸು

ವಿಕ್ಷನರಿದಿಂದ

ಕನ್ನಡ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಎಚ್ಚರಿಸು

 1. ಜೋಕೆಯಿಂದಿರುವಂತೆ ಹೇಳು
 2. ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ನಿಂದಿಸು
  ________________
  ________________

ಅನುವಾದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಎಚ್ಚರಿಸು

 1. _______________

ಅನುವಾದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಎಚ್ಚರಿಸು

 1. _______________

ಅನುವಾದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಎಚ್ಚರಿಸು

 1. ________________

ಅನುವಾದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಎಚ್ಚರಿಸು

 1. __________________

ಅನುವಾದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಎಚ್ಚರಿಸು

 1. __________________

ಅನುವಾದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಕ್ರಿಯಾಪದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]

ಎಚ್ಚರಿಸು

 1. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಆತನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದೆ

ಅನುವಾದ

[ಸಂಪಾದಿಸಿ]