ಅಭಿಯಂತ‌ರು

ವಿಕ್ಷನರಿ ಇಂದ
Jump to navigation Jump to search

ತಂತ್ರಜ್ಞರು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜ‌ನೆಗಳ ನಿರ್ವ‌ಹ‌ಣಾಧಿಕಾರಿಗ‌ಳು